Hướng Dẫn Download

Để tránh tình trạng robot tấn công Server nên ở hầu hết các website khi bạn tải file phải vượt qua bước kiểm tra robot của google.

Đó là việc xác nhận hình ảnh hiển thị khi ấn vào “Tôi không phải là người máy” xác nhận bạn không phải là robot.

Tại website thuanleit.com, mình sẽ hướng dẫn bạn tải file tốc độ nhanh một cách dễ dàng mà không gặp bất kì khó khăn.

Xem video hướng dẫn tải file